Kaumatua Statement

The Statement of Houpeke Piripi
Kaumatua of Ngatiwai Iwi and the hapu of Te Uri O Hikihiki
November 12, 2003 (Tarapata Pa site)

“Ki te tangi a Tuka – iaia, kei te moana a Ngatiwai e haere ana

Ko tenei whakatauki, mo te iwi o Ngatiwai, he uri no nga tupuna maha I noho ki te taha moana, I mohio ratou, ki nga tauranga, nga tapu, me nga ma taitai o tenei wa hi. Koianei te take, te korero I runga ake nei, “ko Ngatiwai” he tamariki no te moana.

O ratou taniwha he ika, he mango, he whai, he kaahu, he tuatara.

Ki ahau nei, kia kaha tatou ki te tiaki a tatou kai moana, aha koa he aha, na te mea kei te ngaro haere, hore kau e tino nui ana nga kai mataitai inaianei kaua e tukinotia. Kei memeha, kei ngaro.

Ki toku nei whakaaro, me whakatu he “Rahui Tapu”, mo nga tau rua tekau, rua tekau ma rima ranei, kia tipu ai he rimurimu hei whangai I nga ika nga kina paua me era atu kai mataitai o te moana. Hei aha?

Hei whangai I o tatou uri kei te tipu ake. He moemoea tenei, mo tatou e Ngatiwai.

No reira, e nga uri, ara mai tatou ki te tautoko ite kaupapa I raro I nga manaatitanga maha a to tatou Matua I te Rangi.

Ki te tangi a Tukaiaia kei te moana a Ngatiwai e haere ana”

“When the Sea Hawk cries out at sea, Ngatiwai tribe is on the move at sea. When the Sea Hawk cries over the land, Ngatiwai move inland.

We are children of the sea.

We need to take care of our sea food, no matter what they are, because they are becoming very scarce or near to extinction, because of the shortage of food for them. Even rare species of fish are gradually disappearing.

I myself feel that there should be a ban or a Rahui Tapu placed for at least twenty to twenty five years, to allow the sea weed to regenerate so the rare species of fish, crayfish etc. will return and grow, for our posterity to come.

This is a desire, a dream for us Ngatiwai, Auee! Let us go forth together to support this great project under the guiding influence of our Father in Heaven.”